EPD, waar hebben we het over?

Alle spannende verhalen over het landelijk EPD ten spijt, zal het systeem niet gebruikt kunnen worden voor de patiënt die buiten zijn eigen regio met spoed opgenomen moet worden. Voorlopig voorziet het landelijk EPD namelijk alleen maar in uitwisseling van medikatiegegevens en gegevens voor waarnemende huisartsen. Medische dossiers van specialisten zijn dus nog niet beschikbaar. Dus voorlopig is het nut van het landelijk EPD nogal beperkt, te meer daar waarneming en medicijnverstrekking met name in de eigen regio plaatsvindt. Hiervoor zijn de bestaande regionale en lokale systemen voldoende. Het grote argument van de voorstanders wordt dus helemaal nog niet gerealiseerd.