VZVZ vraagt uitstel privacy-maatregelen

VZVZ, de opdrachtgever van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), wil een halfjaar uitstel vragen aan het College Beschermingpersoonsgegevens voor het verwijderen van de patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor landelijke ontsluiting van hun medische gegevens.

Hier blijkt hoeveel waarde de VZVZ werkelijk hecht aan de privacy van de patiënten. Nu de animo onder de burgers voor hun systeem tegenvalt, moeten de privacyverlangens van de burgers wijken voor de interne belangen van de VZVZ. Dat zou voor iedereen die nog twijfelde voldoende reden moeten zijn om alsnog nee te zeggen tegen de opname in het LSP.

Het argument van het VZVZ is een drogreden:

“Veel minder mensen dan wij dachten hebben toestemming gegeven. Dat betekent dat we 95 procent van de dossiers verliezen. Als we al die mensen per 1 januari uit de index halen, lopen we gezondheidsrisico’s.”

Nee, niet het VZVZ loopt gezondheidsrisiko’s, maar de burgers. Mondige burgers die volwassen genoeg zijn zelf de risiko’s in te schatten. Ik maak graag mijn eigen fouten, zullen we dan maar denken.

Aanvulling 2012.12.20: CPB verleent geen uitstel tot na 1 januari.