Cookiewet wordt aangepast

Iemand is bij zinnen gekomen. Naast de funktionele cookies worden ook de cookies toegestaan die gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken, mits die niet gedeeld worden met derden.

Het lijkt me dat de aanbieder van een site er een gerechtvaardigd belang bij heeft te weten welke pagina’s bekeken worden door de bezoekers en hoe lang, enz. Dat wil een winkelier met een winkel van steen ook weten over zijn klanten. Als bezoeker verwacht je niet anders, en je hebt ook een keuze. Als je niet wilt dat een bepaalde site gebruiksstatistieken over je verzamelt, dan moet je die site gewoon niet bezoeken. Of na afloop de cookies (zie cookies zijn polsbandjes) zo snel mogelijk weggooien.

De zaak wordt anders als de aanbieder van de website de statistieken deelt met andere partijen. Daar heb je als bezoeker namelijk geen zicht op. In mijn lezing van de brief van de minister wordt het niet toegestaan om de statistieken te laten verzamelen door Google Analystics of vergelijkbare partijen. Omdat Google de statistieken verzamelt voor heel veel bedrijven, zijn zij mogelijk een derde die bezoekgedrag kan kombineren van heel veel verschillende sites. De brief spreekt ook expliciet over het toestaan van first-party analytische cookies.

In de brief wordt gesteld dat de verzamelde gegevens anoniem moeten zijn. Dat wordt nog een punt van grote diskussie. Bij de statistieken wordt gewoonlijk ook verzameld welk besturingssysteem door de bezoeker gebruikt wordt, welke browser, welke schermresolutie, enz. Dit zijn zeer relevante statistieken voor de aanbieder van de website. Maar al die gegevens bij elkaar vormen een uniek profiel van de gebruiker. Weliswaar zonder naam, adres en woonplaats, maar toch. Meng daarbij het IP-adres en je weet toch nog erg veel van de bezoeker.

Het probleem dat er cookies nodig zijn tegen cookies blijft bestaan. Maar in ieder geval bedrijven die alleen cookies aanbieden voor funktionele redenen of voor het verzamelen van bezoekstatistieken, hoeven de gebruiker nu niet meer lastig te vallen met pop-ups en cookies tegen cookies.